021-88177058 0912-0246921
معرفی باغ هشت بهشت
معرفی باغ هشت بهشت

کاخ هشت بهشت در دوره‌ی زمامداری شاه سلیمان صفوی و در سال ۱۰۸۰ هجری در باغ بلبل بنا گردید. پس از این نیز در پایتخت- های پیشین صفویه، تبریز و قز ...

86 بازدید

دیدگاه(0)

03 بهمن 1395

معرفی میدان نقش جهان اصفهان
معرفی میدان نقش جهان اصفهان

میدان نقش جهان اصفهان، یکی از زیباترین میدان های جهان به طول تقریبی ۵۰۷ و عرض ۱۵۸ متر است که همانند زنجیری چهار اثر تاریخی بی نظیر دنیا را به هم پی ...

158 بازدید

دیدگاه(0)

03 بهمن 1395

 خانه جاذبه معرفی جنگل ابر سمنان
خانه جاذبه معرفی جنگل ابر سمنان

جنگل ابر یکى از دست ‌نخورده‌ترین جنگل‌هاى ایران است که در ۳۵ کیلومترى شمال شرق سمنان قراردارد.

...

208 بازدید

دیدگاه(0)

03 بهمن 1395

معرفی باغ هشت بهشت
معرفی باغ هشت بهشت

کاخ هشت بهشت در دوره‌ی زمامداری شاه سلیمان صفوی و در سال ۱۰۸۰ هجری در باغ بلبل بنا گردید. پس از این نیز در پایتخت- های پیشین صفویه، تبریز و قز ...

190 بازدید

دیدگاه(0)

03 بهمن 1395

معرفی میدان نقش جهان اصفهان
معرفی میدان نقش جهان اصفهان

میدان نقش جهان اصفهان، یکی از زیباترین میدان های جهان به طول تقریبی ۵۰۷ و عرض ۱۵۸ متر است که همانند زنجیری چهار اثر تاریخی بی نظیر دنیا را به هم پی ...

190 بازدید

دیدگاه(0)

03 بهمن 1395

تبلیغ عمودی سیکاس