سوالی دارید؟ (اینجا کلیک کنید)

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)

توریست یا گردشگر کیست


توریست یا گردشگر کیست

گردشگریا توریست  کسی است که به جایی غیر از سکونتش به مدت کمتر از ۱۲ ماه و با هدفی غیر از کسب درامد در انجا مسافرت کند .

 تاریخ نشان می دهد که مسافرت و جهانگردی به قدمتش از ابتدای خلقت انسان است. انسانهای اولیه  به خاطر به دست آوردن غذا، دوری از خطر مرگ به مکان هایی با آب و هوای مساعد، مسافرت می کردند. با افزایش مهارت ، نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه به دوشی کام شد.بعد از  امپراطور های عهد باستان  رشد اقتصادی باعث بوجود امدن  جاده و راه های آبی گردید و همچنین وسایل نقلیه ابزاری برای راحت پیمودن راه ها شد. اولین مسافران نمایندگانی از دولت ها بودند که از جانب حکام، به مناطق دور دست اعزام می شدند تا جنگ های قبیله ای را اداره و از شهروندان مالیات  بگیرند.با افزایش مهارت و کسب فنون، و همچنین بهبود وضعیت مالی در دوره حکومت خانواده های سلطنتی مسافرت با قصد تجارت و تفریح انجام می گرفت و کم کم  در طول تاریخ مردمانی با انگیزه های متنوع تصمیم به سفر گرفتند. 

واژه توریست از کجا امده است

واژه توریست برای نخستین بار در قرن شانزدهم و در فرانسه مطرح شد. در ابتدا توریست به اشراف زادگانی گفته می شد که برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت می نمودند. بعدها در فرانسه این اصطلاح درباره ی کسانی به کار می رفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند و بعدها با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولا به این منظور به سفر می رفتند.

توریست

کلمه های جهانگرد، گردشگر و مسافر در صنعت جهانگردی معانی خاصی دارند.

تعریف توریست یا جهانگرد طبق سازمان توسعه و پیشرفت و همکاری اقتصادی (OECD):جهانگرد کسی است کخ که غیر از محل سکونتش،حداقل۲۴ ساعت در حال گردش و سیاحت باشد.

تعریف توریست  یا جهانگرد طبق سازمان جهانی جهانگردی : توریست کسی است که بیشتر از ۲۴ ساعت،به محلی غیر از محل سکونت خود و با هدفی به غیر از کار و کسب درامد  بسر ببرد.

گردشگر: گردشگر، کسی است که بهجایی غیر  از محل زندگی خود برای مدتی کمتر از ۱۲ ماه مسافرت کند و هدف از ماندنش کسب درآمد نباشد.

مسافرمسافر کسی است که بین دو یا چند مکان سفر کند.

سازمان جهانی جهانگردی، همچنین برای جهانگردان یک شبه و گردشگران یک روزه نیز، تعریف های خاصی ارائه کرده است:

گردشگر یک شبه: ا گردشگر یک شبه، کسی است که دست کم یک شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی درجایی که برای دیدن رفته است، بگذراند.

گردشگر یک روزه: گردشگری که شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر نمی برد.


تبلیغ عمودی سیکاس