خانه تاریخی سردار اسعد بختیاری در تهران


خانه تاریخی سردار اسعد بختیاری در تهران

خانه تاریخی سردار اسعد (جعفر قلی خان اسعد فرزند سردار اسعد بزرگ) ، تنها بنای باقیمانده از مجموعه تاریخی و معروف باغ ایلخانی دوره ناصری و یکی از زیباترین یادگارهای تاریخی تهران است

این خانه به عنوان یکی از زیباترین خانه‌های مسکونی تهران در سال ۱۲۹۱ شمسی به هزینه جعفرقلی خان بختیاری (سردار اسعد سوم)، در ضلع شمال غربی میدان توپخانه در کوچه باغ ایلخانی که بعدها خیابان علاء الدوله نام گرفت، ساخته شد.

باغ ایلخانی در قسمت غربی خیابان فردوسی یا علاء الدوله سابق شامل مجموعه بزرگی از کوچه میرشکار فعلی تا خیابان جمهوری بوده است که در حال حاضر از این باغ وسیع، تنها قسمت‌های کوچکی به صورت فضای سبز در محوطه بانک ملی شعبه مرکزی باقی مانده است.

این بنای تاریخی در محوطه بانک ملی در خیابان فردوسی شهر تهران قرار دارد

این باغ در اوایل قرن بیستم جهت ایجاد بانک ملی ایران توسط دولت به تملک بانک ملی در آمد و هم اکنون موزه بانک ملی است.

اشاره :  جعفرقلی خان اسعد معروف به سردار اسعد سوم نیز از رجال نامدار معاصر به شمار می آمد.  پدرش «علیقلی خان، سردار اسعد بزرگ»، فاتح تهران و از رهبران بزرگ مشروطیت بود که در دوره مشروطیت در گذشت.  جعفرقلی خان اسعد از رجال نامدار معاصر بود که در دوره رضا شاه وزیر جنگ می شود اما بعدها به جرم توطئه برای قتل شاه، زندانی و به دستور رضاشاه در زندان کشته شد.

http://sicas.ir/


تبلیغ عمودی سیکاس