مرگ بار ترین جاده دنیا


این جاده در ۵۶ کیلومتری شمال شرقی لاپاز در منطقه Yungas بولیوی است و در سال ۱۹۹۵ قاره آمریکا بانک توسعه آن را به عنوان خطرناک ترین جاده “جهان معرفی کرد.جاده یونگاس در بولیوی بعنوان خطرناک ترین جاده جهان شناخته می شود.هر ساله ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از مسافرانی که در این جاده تردد می کنند کشته شده اند.این جاده کلا۶۴ کیلومتر طول دارد. جاده تا حد زیادی تک خط هیچ نرده و صخره تا ۶۰۰ متر ندارد.بسیاری از عرض جاده به اندازه  یک وسیله نقلیه تک، حدود ۳٫۲ متر (۱۰ فوت) است.در طول فصل بارانی از ماه نوامبر تا ماه مارس، باران و مه می تواند به شدت مانع دید، و رواناب آب می تواند جاده را به یک مسیر گل آلود به نوبه خود، تحت تاثیر قرار دهد. در تابستان هم ریزش  سنگ بر روی  خودرو و محدودیت  دید به علت گرد و غبار عبور از این جاده رو بسیار سخت میکند.


تبلیغ عمودی سیکاس