ویلا ساحلی یا ویلا جنگلی


برای انتخاب یک ویلا در شمال ، اولین موردی که بررسی می کنیم ، نوع ویلا می باشد

ویلای جنگلی

ویلای ساحلی

در این پست به مزیت های هر کدام از ویلاها می پردازیم

 

مزیت های ویلا جنگلی:

1 - نزدیک بودن به جنگل

2- تنوع بیشتر در انتخاب نسبت به ویلای ساحلی

3 -قیمت مناسب تر ویلاهای جنگلی نسبت به سایر

4 - چشم انداز جنگل و درخت

5- چشم انداز کوه

6- محیطی آرام تر و ساکت نسبت به ساحل

 

مزیت های ویلا ساحلی :

1 - چشم انداز دریا عامل مهم در انتخاب ویلای ساحلی

2 - گوش دادن به صدای امواج دریا

3- دسترسی نزدیک به ساحل شنی 

4 - دسترسی نزدیک به جاده اصلی نسبت به ویلاهای جنگلی

5 - دسترسی آسان در فصل های سرد

 

سیکاس برای شما آرزوی سفری جذاب در شمال می نماید


تبلیغ عمودی سیکاس