راهنمای سفر به چمخاله


انواع جاذبه های:

سیکاس
روز بیشترین کمترین
چهارشنبه ℃ 11 ℃ 6 10d
پنجشنبه ℃ 10 ℃ 5 03d
جمعه ℃ 13 ℃ 7 04d
شنبه ℃ 13 ℃ 10 01d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 9 01d
دوشنبه ℃ 16 ℃ 12 01d
سه شنبه ℃ 12 ℃ 8 01d
چهارشنبه ℃ 13 ℃ 8 01d