راهنمای سفر به کلارآباد


انواع جاذبه های:

سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 11 ℃ -3 02d
دوشنبه ℃ 8 ℃ -5 10d
سه شنبه ℃ 10 ℃ 4 02d
چهارشنبه ℃ 13 ℃ 8 10d
پنجشنبه ℃ 12 ℃ 8 10d
جمعه ℃ 12 ℃ 9 10d
شنبه ℃ 11 ℃ 8 10d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 11 10d