راهنمای سفر به سلمانشهر(متل قو)


انواع جاذبه های:

سیکاس
روز بیشترین کمترین
دوشنبه ℃ 12 ℃ -3 10d
سه شنبه ℃ 10 ℃ 3 01d
چهارشنبه ℃ 12 ℃ 6 01d
پنجشنبه ℃ 13 ℃ 9 10d
جمعه ℃ 14 ℃ 9 10d
شنبه ℃ 14 ℃ 9 10d
يكشنبه ℃ 18 ℃ 13 10d
دوشنبه ℃ 12 ℃ 9 10d