راهنمای سفر به سلمانشهر(متل قو)


انواع جاذبه های:

سیکاس
روز بیشترین کمترین
دوشنبه ℃ 17 ℃ 8 10d
سه شنبه ℃ 17 ℃ 6 10d
چهارشنبه ℃ 20 ℃ 11 01d
پنجشنبه ℃ 21 ℃ 16 10d
جمعه ℃ 19 ℃ 15 10d
شنبه ℃ 21 ℃ 17 10d
يكشنبه ℃ 22 ℃ 18 10d
دوشنبه ℃ 22 ℃ 15 10d