راهنمای سفر به سلمانشهر(متل قو)


انواع جاذبه های:

سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 22 ℃ 21 03d
جمعه ℃ 23 ℃ 22 01d
شنبه ℃ 26 ℃ 22 02d
يكشنبه ℃ 28 ℃ 24 10d
دوشنبه ℃ 22 ℃ 21 04d
سه شنبه ℃ 21 ℃ 20 10d
چهارشنبه ℃ 23 ℃ 21 03d
پنجشنبه ℃ 23 ℃ 22 01d