راهنمای سفر به سلمانشهر(متل قو)


انواع جاذبه های:

سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 30 ℃ 22 10d
جمعه ℃ 25 ℃ 18 10d
شنبه ℃ 24 ℃ 18 02d
يكشنبه ℃ 26 ℃ 17 02d
دوشنبه ℃ 29 ℃ 24 01d
سه شنبه ℃ 28 ℃ 24 10d
چهارشنبه ℃ 28 ℃ 23 01d
پنجشنبه ℃ 28 ℃ 23 01d