راهنمای سفر به سلمانشهر(متل قو)


انواع جاذبه های:

سیکاس
روز بیشترین کمترین
جمعه ℃ 28 ℃ 23 01d
شنبه ℃ 29 ℃ 27 01d
يكشنبه ℃ 28 ℃ 27 01d
دوشنبه ℃ 28 ℃ 26 01d
سه شنبه ℃ 27 ℃ 26 01d
چهارشنبه ℃ 26 ℃ 26 10d
پنجشنبه ℃ 26 ℃ 25 01d
جمعه ℃ 26 ℃ 25 03d