راهنمای سفر به سلمانشهر(متل قو)

بازگشت به همه کارها در سلمانشهر(متل قو)
سیکاس
روز بیشترین کمترین
شنبه ℃ 15 ℃ 11 10n
يكشنبه ℃ 15 ℃ 9 01d
دوشنبه ℃ 16 ℃ 7 02d
سه شنبه ℃ 17 ℃ 7 02d
چهارشنبه ℃ 16 ℃ 13 10d
پنجشنبه ℃ 14 ℃ 11 10d
جمعه ℃ 15 ℃ 11 10d
شنبه ℃ 13 ℃ 11 10d

راهنمای تفریحی در سلمانشهر(متل قو)
اسب چین
اسب چین

روستای اسبچین شهرستان عباس آباد از ضلع شمالی به محدوده قانونی شهرداری های سلمان شهر و عباس آباد از ضلع شرقی به روستای سلامت سرا و تازه آباد از ضلع ...

372
ساحل متل قو
ساحل متل قو

متل قو (سلمانشهر) با وسعت ۹ كيلومتر طول و ۷ كيلومتر عرض یکی از شهرهای استان مازندران در ایران و مرکز بخش عباس‌آباد (تنکابن) شهرستان تنکابن است ...

345
غار دانیال
غار دانیال غار دانیال دومین غار بزرگ رودخانه ای ایران بعد از غار قوری قلعه پاوه در کرمانشاه می‌باشد. مسیر منتهی به غار امروزه به صورت پاکوب مشخص می باشد و با طی ...
284