راهنمای سفر به سلمانشهر(متل قو)

بازگشت به همه کارها در سلمانشهر(متل قو)
سیکاس
روز بیشترین کمترین
چهارشنبه ℃ 8 ℃ 4 01n
پنجشنبه ℃ 7 ℃ -1 01d
جمعه ℃ 10 ℃ 1 01d
شنبه ℃ 2 ℃ -1 13d
يكشنبه ℃ 12 ℃ 7 01d
دوشنبه ℃ 12 ℃ 7 01d
سه شنبه ℃ 13 ℃ 7 01d
چهارشنبه ℃ 8 ℃ 5 10d

راهنمای تفریحی در سلمانشهر(متل قو)
اسب چین
اسب چین

روستای اسبچین شهرستان عباس آباد از ضلع شمالی به محدوده قانونی شهرداری های سلمان شهر و عباس آباد از ضلع شرقی به روستای سلامت سرا و تازه آباد از ضلع ...

437
ساحل متل قو
ساحل متل قو

متل قو (سلمانشهر) با وسعت ۹ كيلومتر طول و ۷ كيلومتر عرض یکی از شهرهای استان مازندران در ایران و مرکز بخش عباس‌آباد (تنکابن) شهرستان تنکابن است ...

416
غار دانیال
غار دانیال غار دانیال دومین غار بزرگ رودخانه ای ایران بعد از غار قوری قلعه پاوه در کرمانشاه می‌باشد. مسیر منتهی به غار امروزه به صورت پاکوب مشخص می باشد و با طی ...
346