راهنمای سفر به سلمانشهر(متل قو)

بازگشت به همه کارها در سلمانشهر(متل قو)
سیکاس
روز بیشترین کمترین
دوشنبه ℃ 23 ℃ 13 10d
سه شنبه ℃ 17 ℃ 13 10d
چهارشنبه ℃ 20 ℃ 13 10d
پنجشنبه ℃ 21 ℃ 19 10d
جمعه ℃ 19 ℃ 18 10d
شنبه ℃ 20 ℃ 19 10d
يكشنبه ℃ 21 ℃ 19 10d
دوشنبه ℃ 22 ℃ 20 10d

راهنمای مناظر طبیعی و پارک ها در سلمانشهر(متل قو)
اسب چین
اسب چین

روستای اسبچین شهرستان عباس آباد از ضلع شمالی به محدوده قانونی شهرداری های سلمان شهر و عباس آباد از ضلع شرقی به روستای سلامت سرا و تازه آباد از ضلع ...

258
ساحل متل قو
ساحل متل قو

متل قو (سلمانشهر) با وسعت ۹ كيلومتر طول و ۷ كيلومتر عرض یکی از شهرهای استان مازندران در ایران و مرکز بخش عباس‌آباد (تنکابن) شهرستان تنکابن است ...

246
غار دانیال
غار دانیال غار دانیال دومین غار بزرگ رودخانه ای ایران بعد از غار قوری قلعه پاوه در کرمانشاه می‌باشد. مسیر منتهی به غار امروزه به صورت پاکوب مشخص می باشد و با طی ...
210