سفر به شیراز
توسط مستر سیکاس
سطح قیمت:
توضیحات:

شیراز شهری زیبا و مملو از آثار تاریخی و مکان های دیدنی است. برخی از مکانهای دیدنی در نزدیکی یکدیگر قرار دارند و شما با یک برنامه ریزی مناسب در بازه ی زمانی کوتاهی می توانید از چندین مکان دیدن کنید. و در سفر خود مدیریت زمان درستی داشته باشید. مستر سیکاس این برنامه ریزی را برای شما تهیه دیده است و میتوانید از آن بهره مند شوید.

مناسب برای:
5 روز
21 مکان

مسجد نصیرالملک آثار تاریخی
نارنجستان قوام تفریحی مناظر طبیعی و پارک ها
مدرسه خان آثار تاریخی
حافظیه آثار تاریخی تفریحی
باغ جهان نما آثار تاریخی
باغ چهل تن آثار تاریخی
سعدیه آثار تاریخی تفریحی
مسجد وکیل آثار تاریخی
حمام وکیل آثار تاریخی
ارگ کریم خانی آثار تاریخی تفریحی
باغ ارم آثار تاریخی تفریحی
دروازه قرآن آثار تاریخی
تخت جمشید آثار تاریخی
نقش برجسته رجب آثار تاریخی
نقش رستم آثار تاریخی
نکات

قبل از سفر برنامه ریزی کنید و از بابت اقامت خیال خودتان را راحت کنید. شرایط آب و هوا را در نظر بگیرید و طبق آن وسایل و لباس مناسب بردارید.

مستر سیکاس


نکات

ارزنده ترین ویژگی مسجد نصیرالملک علاوه بر کاشی کاری و مقرنس ها، بازی فوق العاده زیبای نور در برخورد با شیشه های رنگی شبستان این مسجد است. در ساعات 8تا 12 ظهربه دلیل زاویه ی تابش خورشید بر پنجره ها این زیبایی پخش نور بر کف مسجد بیشتر نمایان است.


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات

این مکان در نزدیکی مسجد نصیرالملک و در مجاورت خانه ی زینت الملوک واقع است . که از صبح تا لحظه ی غروب باز است.


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 2 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 2 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت
مستر سیکاس


نکات


مناسب برای:
برنامه ریزی برای ماندن: 1 ساعت