021-88177058 0912-0246921

نوشهر , مازندران(چالوس)

20 ℃ Clear

قدیمی‌ترین نام نوشهر سنگ تجن می‌باشد. آغاز شکل گیری نوشهر از روستای گردکل و منطقه شهر پشت بوده است که در مجاورت رودخانه گردکل در شمال مسیر راه سرتاسری کناره قرار داشته است. در زمان قاجار به لحاظ نزدیک بودن این روستا به دریا و مناسب بودن ساحل آن جهت پهلوگیری شناورهای تجاری مورد توجه شخصی بنام خاچیک قرار گرفت؛ و این منطقه محل مناسبی برای مبادله و حمل و نقل کالا میان ایران و روسیه شوروی و سبب رونق فعالیتهای مختلف اقتصادی گردید. پس از مدت زمانی مورد توجه حبیب‌اله خان سردار خلعتبری قرار گرفت که بجهت آغاز فعالیت‌های عمرانی به حبیب آباد معروف شد سپس به دهنو و در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی و در زمان پهلوی اول با ایجاد بندر نوشهر و یک سلسله  اقدامات عمرانی با هویت شهری در کنار بافت روستائی به نوشهر تغییر نام یافت؛ بنابراین علل عمده استقرار و پیدایش شهر نوشهر در این منطقه را می‌توان وجود رودخانه‌های متعدّد، نزدیکی آن به دریا، کوتاه بودن فاصله‌اش به تهران و موقعیت مناسب ساحل آن برای پهلوگیری شناورهای تجاری و حاصلخیزی اراضی اطرافش دانست.[۱] از روستاهای زیباو توریست پذیر در این شهرستان، روستاهای لتینگان، مزگاه، کجور و پندپی است.

ویلا 117
ویلا 119
2 خوابه لوکس ساحلی نوشهر
2 خوابه استخردار نوشهر
ویلا 604
ویلا دربست نوشهر استخردار
ویلا نوشهر استخردار
ویلا استخردار نوشهر
ویلا چسبیده به دریا نوشهر
آپارتمان لوکس 2 خوابه ساحلی
ویلا کوهستانی نوشهر
ویلا جنگلی نوشهر
ویلا 120
ویلا نوشهر کوهستانی
ویلا 605
2 خوابه لوکس ساحلی نوشهر
ویلا نزدیک به ساحل در نوشهر
2 خوابه لوکس نوشهر