بازگشت به همه کارها در ماسال
سیکاس
روز بیشترین کمترین
دوشنبه ℃ 13 ℃ -0 02d
سه شنبه ℃ 16 ℃ -2 01d
چهارشنبه ℃ 14 ℃ 1 10d
پنجشنبه ℃ 5 ℃ 3 13d
جمعه ℃ 4 ℃ 0 13d
شنبه ℃ 2 ℃ -1 13d
يكشنبه ℃ -1 ℃ -6 13d
دوشنبه ℃ -2 ℃ -9 13d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

اسب ریسه


2276360photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۱۷-۱۷.jpg
2435241photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۱-۵۷.jpg
7983782photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۲-۳۹.jpg
3686373photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۲-۵۰.jpg
8620954photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۶_۰۷-۲۷-۵۱.jpg

توضیحات


منطقه اسب ریسه - جاده فرعی قبل از اولسبلانکا

شهرهای نزدیک


ماسوله
فاصله : 15.3 کیلومتر
ماسال
فاصله : 21.7 کیلومتر
رشت
فاصله : 70.7 کیلومتر

اقامتگاه های نزدیک


اجاره ویلا کوهستانی در ماسال
کد 62