بازگشت به همه کارها در ماسال
سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 16 ℃ 15 01d
دوشنبه ℃ 29 ℃ 12 01d
سه شنبه ℃ 27 ℃ 12 01d
چهارشنبه ℃ 25 ℃ 12 01d
پنجشنبه ℃ 27 ℃ 13 01d
جمعه ℃ 29 ℃ 14 01d
شنبه ℃ 27 ℃ 12 01d
يكشنبه ℃ 24 ℃ 11 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

اسب ریسه


2276360photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۱۷-۱۷.jpg
2435241photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۱-۵۷.jpg
7983782photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۲-۳۹.jpg
3686373photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۲-۵۰.jpg
8620954photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۶_۰۷-۲۷-۵۱.jpg

توضیحات


منطقه اسب ریسه - جاده فرعی قبل از اولسبلانکا

شهرهای نزدیک


ماسوله
فاصله : 15.3 کیلومتر
ماسال
فاصله : 21.7 کیلومتر
رشت
فاصله : 70.7 کیلومتر

اقامتگاه های نزدیک


اجاره ویلا کوهستانی در ماسال
کد 62
اجاره کلبه ییلاقی در ماسال گیلان
کد 22016
اجاره ویلا جنگلی در ماسال تاسکوه
کد 22033
اجاره روزانه ويلا در ماسال
کد 22063
اجاره روزانه ويلا تك خواب دوبلكس
کد 22064
اجاره ویلا در بهترین منطقه گردشگری در ماسال با فضای بکر و عالی
کد 22088
اجاره ویلا در بهترین منطقه گردشگری در ماسال با فضای بکر و عالی
کد 22089
اجاره کلبه در ییلاقات ماسال
کد 22136
اجاره ويلاي تك خواب در ماسال
کد 22140
اجاره ویلا گیلان ماسال
کد 22161