بازگشت به همه کارها در ماسال
سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 17 ℃ 7 03d
دوشنبه ℃ 19 ℃ 5 01d
سه شنبه ℃ 17 ℃ 9 03d
چهارشنبه ℃ 14 ℃ 7 10d
پنجشنبه ℃ 12 ℃ 6 10d
جمعه ℃ 8 ℃ -1 13d
شنبه ℃ 9 ℃ -3 01d
يكشنبه ℃ 8 ℃ -2 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

اسب ریسه


2276360photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۱۷-۱۷.jpg
2435241photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۱-۵۷.jpg
7983782photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۲-۳۹.jpg
3686373photo_۲۰۱۶-۱۱-۰۴_۱۹-۲۲-۵۰.jpg
8620954photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۶_۰۷-۲۷-۵۱.jpg

توضیحات


منطقه اسب ریسه - جاده فرعی قبل از اولسبلانکا

شهرهای نزدیک


ماسوله
فاصله : 15.3 کیلومتر
ماسال
فاصله : 21.7 کیلومتر
رشت
فاصله : 70.7 کیلومتر

اقامتگاه های نزدیک


ویلا در ماسال
کد 62
2 خوابه ماسال
کد 40