بازگشت به همه کارها در فومن
سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 17 ℃ 7 03d
دوشنبه ℃ 19 ℃ 5 01d
سه شنبه ℃ 17 ℃ 9 03d
چهارشنبه ℃ 14 ℃ 7 10d
پنجشنبه ℃ 12 ℃ 6 10d
جمعه ℃ 8 ℃ -1 13d
شنبه ℃ 9 ℃ -3 01d
يكشنبه ℃ 8 ℃ -2 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

قلعه رودخان


23277802f356fb7-0a1f-4177-9279-628848ac3ee2.jpg
5875131239-348.jpg
13061823434.jpg
154110332824.32337f0fea687cdbb4a9237ebfb18da2.jpg
9839834627488.jpg
686489520130713152603-db29b571-me-1 (1).jpg
471770620130713152603-db29b571-me-1.jpg
2050757b5133247-b56b-4a2e-b6ee-5ccae802be74.jpg
1202248dd972305b74fa480210824b75cc553b6_XL.jpg
9765929ghale-rodkhan-iran-gilan-foman-www.irantours.biz_-815x459.jpg
59171110masouleh-81-1.jpg
59728911rudkhan-castlee0.jpg
82185412rudkhan-castlee8.jpg
71446313مسیر-دسترسی-به-قلعه-رودخان-2.jpg

توضیحات


قلعه رودخان قلعه ای تاریخی که در استان گیلان قرار داد

شهرهای نزدیک


رشت
فاصله : 42.7 کیلومتر
ماسوله
فاصله : 29.9 کیلومتر
ماسال
فاصله : 34 کیلومتر