بازگشت به همه کارها در شیراز
سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 10 ℃ -4 01d
دوشنبه ℃ 10 ℃ -7 01d
سه شنبه ℃ 11 ℃ -7 01d
چهارشنبه ℃ 14 ℃ -4 01d
پنجشنبه ℃ 15 ℃ -4 01d
جمعه ℃ 15 ℃ -2 01d
شنبه ℃ 15 ℃ -1 01d
يكشنبه ℃ 16 ℃ -2 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

مجموعه تفریحی ورزشی پولادکف


7133210photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۴۸-۱۰.jpg
8932151photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۴۸-۲۲.jpg
9123212photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۰_۱۶-۴۸-۳۷.jpg

توضیحات


مجموعه تفریحی ورزشی پولادکف دومین پیست اسکی بزرگ و بین‌المللی ایران است که در شهرستان سپیدان۸5 کیلومتری شمال غرب شیراز و ۱۵ کیلومتری شهر اردکان فارس واقع شده و استفاده تفریحی ورزشی دارد؛ همچنین این پیست به صورت چهار فصل دایر است.

شهرهای نزدیک


شیراز
فاصله : 29.1 کیلومتر

اقامتگاه های نزدیک


ویلا 6300
کد 6300
ویلا 6301
کد 6301
ویلا 6302
کد 6302
ویلا 6304
کد 6304
ویلا 6201
کد 6201
ویلا 6202
کد 6202
ویلا 6203
کد 6203
ویلا 6204
کد 6204
ویلا 6206
کد 6206
ویلا 6209
کد 6209