بازگشت به همه کارها در مشهد
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 9 ℃ 3 01d
جمعه ℃ 5 ℃ 2 13d
شنبه ℃ 9 ℃ -1 01d
يكشنبه ℃ 14 ℃ -1 01d
دوشنبه ℃ 15 ℃ 2 10d
سه شنبه ℃ 15 ℃ 4 10d
چهارشنبه ℃ 14 ℃ 2 10d
پنجشنبه ℃ 7 ℃ 3 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

باغ گیاه شناسی مشهد


544941023752-15.jpg
516270123752-17.jpg
969543223752-19.jpg
982334391970_547.jpg
9597774uy8.jpg

توضیحات


باغ گیاه شناسی مشهد، شامل بخش های مختلفی از جمله باغ گل رز، قطعه آموزشی و نمایشی، مجموعه گیاهی منطقه رویشی ایران، مجموعه آربراتوم و سیستماتیک گیاهی، باغ میوه های بومی ایران، مجموعه گیاهی سوزنی برگان، مجموعه نمایشی باغ صخره ای و مجموعه نهالستان و گلخانه های تکثیریه. این باغ به منظور حفاظت و نگهداری از گیاهان و تهیه بانک ژن زنده گیاهی، آشنایی دانشجویان و شهروندان با انواع گونه های گیاهی، انجام برنامه های مطالعاتی و پژوهشی، ترویج استفاده شهروندان از گل و گیاه و ... احداث شده . این باغ در بلوار جمهوری اسلامی، حد فاصل چهارراه مقدم و میدان غدیر واقع شده.

شهرهای نزدیک


مشهد
فاصله : 1 کیلومتر