بازگشت به همه کارها در مشهد
سیکاس
روز بیشترین کمترین
جمعه ℃ 8 ℃ 6 04n
شنبه ℃ 10 ℃ 3 04d
يكشنبه ℃ 10 ℃ 1 03d
دوشنبه ℃ 10 ℃ 2 04d
سه شنبه ℃ 10 ℃ 3 10d
چهارشنبه ℃ 4 ℃ 1 13d
پنجشنبه ℃ 8 ℃ 0 13d
جمعه ℃ -0 ℃ -6 04d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

بقعه پیر پالاندوز


7130210pir-palandoz.jpg

توضیحات


نام اصلی پیر پالاندوز شیخ محمد عارف کارندهی است که در سده دهم هجری زندگی می کرده در نزدیکی مشهد در روستایی به نام کارنده یا کارده عیش خود را با پالاندوزی می گذرانده است. او در خط ثلث نیز تبحر فراوان داشت و امروزه بخش هایی از یک قرآن که با خط این عارف وارسته نوشته شده است باقی است. این بقعه برای دوست دارانش ارزشمند است.

شهرهای نزدیک


مشهد
فاصله : 0 کیلومتر