بازگشت به همه کارها در رستم آباد
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 30 ℃ 18 01d
جمعه ℃ 26 ℃ 17 01d
شنبه ℃ 29 ℃ 17 10d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 13 10d
دوشنبه ℃ 19 ℃ 14 10d
سه شنبه ℃ 22 ℃ 15 03d
چهارشنبه ℃ 26 ℃ 15 01d
پنجشنبه ℃ 35 ℃ 19 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

دیلمان


208729013_Brief(2) (1).jpg
876324120130713152615-e847e3d7-me.jpg
8453622636060976749176013.jpg
969251383860493313254262529.jpg
3402754download.jfif
5292755shah_shahidan.jpg

توضیحات


ديلمان، زيباترين ييلاق شرق گيلان، يکي از بکر‌ترين و دست نيافتني‌ترين گوشه‌هاي اين خطه سرسبز است. آب و هواي آن سرد و کوهستاني است و به چشمه‌هاي فراوان و چشم‌اندازهاي سبز و قله‌هاي پربرفش مشهور است. ديلمان از دو بخش پيرکوه و ديلمان تشکيل شده است که از شمال به رشته کوه البرز و از شرق به قله درفک منتهي مي‌شود.‏ ارتفاع ديلمان از سطح دريا 2200 تا 2500 است و نام آن ترکيبي است از سه پاره واژه د يل و ام و ان. د يل به معني جايي است که در آن دام نگه مي‌دارند و ام پسوند نمايشگر ارتفاع و بلندي است و ان پسوند مکان. در نتيجه معني اين ترکيب جاي بلند نگهداري دام است و در حقيقت ديلمان سرزمين بلندي است که در آن دامداري مي‌شود. اين منطقه تا قرن پنجم هجري ديلم ناميده مي‌شد و از قرن پنجم در متون نام ديلمان ديده مي‌شود و اگر پيشتر از اين نام استفاده شده بيانگر جمع اهل ديلم بوده‌است.معناي ديلم «ديل» به معناي ميان و درون که همان دل باشد و «لم» به معناي بيشه و جنگل است. بنابراين کلمه ديلم به روي هم به معني دل جنگل يا بيشه را دارد. (البته لم به معناي بوتة تمشک نيز هست).

شهرهای نزدیک


رستم آباد
فاصله : 45.8 کیلومتر

اقامتگاه های نزدیک


خانه روستایی حلیمه جان
کد 22389