بازگشت به همه کارها در رستم آباد
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 14 ℃ -3 01d
جمعه ℃ 14 ℃ -2 03d
شنبه ℃ 13 ℃ -2 01d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 2 01d
دوشنبه ℃ 13 ℃ 3 10d
سه شنبه ℃ 10 ℃ -2 01d
چهارشنبه ℃ 11 ℃ -1 01d
پنجشنبه ℃ 15 ℃ -1 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

جمشید اباد


3020710photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۱-۴۴.jpg
8857131photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۱-۵۱.jpg
3985392photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۱-۵۶.jpg
2324693photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۲-۰۶.jpg
4841724photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۲-۱۰.jpg
3749815photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۲-۱۴.jpg
4551716photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۲-۱۹.jpg
1180647photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۲-۳۱.jpg
8338658photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۲-۳۹.jpg
6356379photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۲-۴۹.jpg
77470810photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۲-۵۶.jpg
37689711photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۳-۱۸.jpg
63788112photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۳-۲۴.jpg
96764313photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۳-۲۹.jpg
18278014photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۳-۳۱.jpg
27440715photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۸_۱۷-۰۳-۴۵.jpg
93633516photo_۲۰۱۶-۰۶-۰۴_۰۸-۴۴-۴۷.jpg
58662917photo_۲۰۱۶-۰۶-۰۷_۱۱-۵۹-۳۹.jpg
62210318photo_۲۰۱۶-۰۶-۰۷_۱۱-۵۹-۵۸.jpg

توضیحات


جمشید آباد روستایی زیبا در دل جنگلی انبوه با مردمانی سرشار از صفا و مهربانی و میهمان نواز که عطر و بوی مهربانی شان همانند بوی نان تنور پیرزن روستا گرم و دلچسب است. روستایی که مردمانش به زبان شیرین تالشی و تاتی صحبت و لبخند مهربانشان اشتیاق گفتگو با آنها را دو چندان می کند.

شهرهای نزدیک


رستم آباد
فاصله : 0 کیلومتر

اقامتگاه های نزدیک


خانه روستایی حلیمه جان
کد 22389