بازگشت به همه کارها در دماوند
سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 10 ℃ -11 01d
دوشنبه ℃ 5 ℃ -9 01d
سه شنبه ℃ 6 ℃ -9 01d
چهارشنبه ℃ 9 ℃ -3 01d
پنجشنبه ℃ 8 ℃ -1 10d
جمعه ℃ 9 ℃ -2 10d
شنبه ℃ 9 ℃ -3 10d
يكشنبه ℃ 11 ℃ 2 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

قله دماوند


9532270612_292.jpg
4421701damavand.jpg
6798792Damavand2.jpg
7760313Damavand-Mount.jpg
1886844mkj.jpg
2210445qwne21xt.jpg

توضیحات


قله دماوند را بام ایران نامیده اند و در متون تاریخی نیز اشارات فراوانی به این کوه پرشکوه شده است، دماوند آشیانه سیمرغ، محل پرورش زال، محل به بند کشیده شدن ضحاک مار دوش توسط فریدون و محل و قوع بسیاری از اسطوره های ایرانی است.

شهرهای نزدیک


دماوند
فاصله : 0.9 کیلومتر