بازگشت به همه کارها در بوشهر
سیکاس
روز بیشترین کمترین
شنبه ℃ 20 ℃ 20 03n
يكشنبه ℃ 27 ℃ 18 03d
دوشنبه ℃ 26 ℃ 20 10d
سه شنبه ℃ 20 ℃ 18 10d
چهارشنبه ℃ 25 ℃ 15 10d
پنجشنبه ℃ 25 ℃ 12 01d
جمعه ℃ 25 ℃ 11 01d
شنبه ℃ 28 ℃ 10 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

گنبد نمکی جاشک


22371004bk9e11d82f967dtns_800C450.jpg
6617731223.jpg
3622192611d49ca-c130-4282-9ac0-ee84c13020eb.jpg
9509153263147_269.jpg
85013941434444_319.jpg
1186675ea3f9a19-fc3c-4da3-b398-e2a2c2b50de4.jpg
8023606f9b09067-7467-42c8-828b-02a93d694b21.jpg
6423487IMG12061315.jpg
6368818IMG12061508.jpg
6837829jashak-salt-dome0.jpg
69037510jashak-salt-dome-booshehr3.jpg
11299311jashak-salt-dome-booshehr4.jpg
28342212resized_412377_494.jpg

توضیحات


گنبد نمکی جاشک در استان بوشهر و در نزدیکی روستای گنخک در فاصله 64 کیلومتری جنوب شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی و درکیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و در 144 کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان قرار دارد یکی از بزرگترین و زیباترین گنبد نمکی ایران و خاورمیانه به شمار می آید.

شهرهای نزدیک


بوشهر
فاصله : 0.7 کیلومتر