بازگشت به همه کارها در بوشهر
سیکاس
روز بیشترین کمترین
چهارشنبه ℃ 15 ℃ 14 02n
پنجشنبه ℃ 21 ℃ 11 02d
جمعه ℃ 21 ℃ 15 10d
شنبه ℃ 22 ℃ 13 01d
يكشنبه ℃ 21 ℃ 15 10d
دوشنبه ℃ 21 ℃ 16 10d
سه شنبه ℃ 21 ℃ 14 01d
چهارشنبه ℃ 22 ℃ 14 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

عمارت ملک


462090017-1140x855.jpg
508393119088_760px.jpg
352119223723.jpg
3247563311684_931 (1).jpg
7256584311684_931.jpg
7930065538427_551.jpg
6122666125096196.jpg
7145477b.jpg
5211008emarate_malek.jpg

توضیحات


عمارت ملک مجموعه ساختمانی تاریخی واقع در بخش مرکزی شهرستان بوشهر یکی از آثارهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر است.

شهرهای نزدیک


بوشهر
فاصله : 0.7 کیلومتر