بازگشت به همه کارها در بوشهر
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 27 ℃ 27 01n
جمعه ℃ 31 ℃ 28 01d
شنبه ℃ 31 ℃ 31 01d
يكشنبه ℃ 32 ℃ 31 01d
دوشنبه ℃ 33 ℃ 32 01d
سه شنبه ℃ 32 ℃ 31 01d
چهارشنبه ℃ 32 ℃ 32 01d
پنجشنبه ℃ 32 ℃ 31 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

موزه رئیس‌علی دلواری


32542401.jpg
181940135851.jpg
318137235855.jpg
470561310531440558704962341.jpg
9920524139301071013005752421694.jpg
745500513930107101517142421734.jpg
5948376IMG_2016020133399_wm.jpg

توضیحات


رئیس‌علی دلواری از سرداران مبارزه با استعمار در استان بوشهر است که خانه وی تبدیل به موزه شده و پذیرای گردشگران است.

شهرهای نزدیک


بوشهر
فاصله : 0.7 کیلومتر