بازگشت به همه کارها در بوشهر
سیکاس
روز بیشترین کمترین
شنبه ℃ 20 ℃ 20 03n
يكشنبه ℃ 27 ℃ 18 03d
دوشنبه ℃ 26 ℃ 20 10d
سه شنبه ℃ 20 ℃ 18 10d
چهارشنبه ℃ 25 ℃ 15 10d
پنجشنبه ℃ 25 ℃ 12 01d
جمعه ℃ 25 ℃ 11 01d
شنبه ℃ 28 ℃ 10 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

موزه رئیس‌علی دلواری


32542401.jpg
181940135851.jpg
318137235855.jpg
470561310531440558704962341.jpg
9920524139301071013005752421694.jpg
745500513930107101517142421734.jpg
5948376IMG_2016020133399_wm.jpg

توضیحات


رئیس‌علی دلواری از سرداران مبارزه با استعمار در استان بوشهر است که خانه وی تبدیل به موزه شده و پذیرای گردشگران است.

شهرهای نزدیک


بوشهر
فاصله : 0.7 کیلومتر