بازگشت به همه کارها در بوشهر
سیکاس
روز بیشترین کمترین
چهارشنبه ℃ 16 ℃ 13 01d
پنجشنبه ℃ 21 ℃ 12 02d
جمعه ℃ 21 ℃ 15 10d
شنبه ℃ 22 ℃ 13 01d
يكشنبه ℃ 21 ℃ 15 10d
دوشنبه ℃ 21 ℃ 16 10d
سه شنبه ℃ 21 ℃ 14 01d
چهارشنبه ℃ 22 ℃ 14 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

موزه رئیس‌علی دلواری


32542401.jpg
181940135851.jpg
318137235855.jpg
470561310531440558704962341.jpg
9920524139301071013005752421694.jpg
745500513930107101517142421734.jpg
5948376IMG_2016020133399_wm.jpg

توضیحات


رئیس‌علی دلواری از سرداران مبارزه با استعمار در استان بوشهر است که خانه وی تبدیل به موزه شده و پذیرای گردشگران است.

شهرهای نزدیک


بوشهر
فاصله : 0.7 کیلومتر