بازگشت به همه کارها در بوشهر
سیکاس
روز بیشترین کمترین
چهارشنبه ℃ 18 ℃ 13 10d
پنجشنبه ℃ 20 ℃ 11 02d
جمعه ℃ 22 ℃ 13 01d
شنبه ℃ 21 ℃ 12 10d
يكشنبه ℃ 21 ℃ 15 10d
دوشنبه ℃ 21 ℃ 16 10d
سه شنبه ℃ 21 ℃ 14 01d
چهارشنبه ℃ 22 ℃ 14 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

عمارت گلشن بوشهر


6689050golshan-house-bushehr (1)-1411413643.jpg
5404271golshan-house-bushehr (2)-1411413643.jpg
1981512golshan-house-bushehr (5)-1411413643.jpg
5605593golshan-house-bushehr (6)-1411413643.jpg
9626004golshan-house-bushehr (7)-1411413643.jpg

توضیحات


عمارت گلشن بوشهر مربوط به دوره قاجاریه است و در خیابان ساحلی محله بهبهانی در پشت اداره بندر بوشهر واقع شده است فاصله عمارت گلشن تا دريا 10 متر است. این بنا یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی شهر بوشهر در جنوب ایران است. این بنا مربوط به شخصی تاجر به نام آقای گلشن بوده و کاربری مسکونی – تجاری داشته است این خانه سپس توسط سید محمدرضا کازرونی یکی دیگر از تجار بوشهری خریداری و هم اکنون در تملک میراث فرهنگی و گردشگری و محل استقرار موزه سنگ می باشد.

شهرهای نزدیک


بوشهر
فاصله : 0.7 کیلومتر