بازگشت به همه کارها در قزوین
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 33 ℃ 16 01d
جمعه ℃ 26 ℃ 14 01d
شنبه ℃ 36 ℃ 17 01d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 11 04d
دوشنبه ℃ 18 ℃ 10 01d
سه شنبه ℃ 20 ℃ 12 02d
چهارشنبه ℃ 34 ℃ 19 01d
پنجشنبه ℃ 36 ℃ 23 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

کاخ چهلستون


951740073dd293e-df4a-474d-b843-104bb8fa5d18.jpg
6130931339083_183.jpg
6862272139212201800463262319374.jpg
9639823chehel-0.jpg
8269094chehelsothh0.jpg
6744545Chehel-Sotoun-Alighapou-Palace-Museum-9..jpg
3705826Chehel-sotoun-Qazvin-2.jpg
7131607lkj.jpg
1682108Qazvin_-_Chehel_Sotun.jpg

توضیحات


کاخ و موزه چهلستون مهمترین اثر تاریخی قزوین و یکی از نمادهای این شهر است. این کاخ در زمان شاه تهماسب صفوی که قزوین پایتخت ایران بود، ساخته شد و از نمونه همنام خود در شهر اصفهان چند دهه قدیمی‌تر است. در حال حاضر، این کاخ از آن رو که قزوین از مراکز مهم خوشنویسی ایران بوده، به موزه خوشنویسی تبدیل شده و همه روزه از ساعت 9 تا 18 پذیرای بازدیدکنندگان است. کاخ چهلستون در میدان آزادی (سبزه میدان) قرار دارد.

شهرهای نزدیک


قزوین
فاصله : 0.2 کیلومتر