بازگشت به همه کارها در قزوین
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 33 ℃ 16 01d
جمعه ℃ 26 ℃ 14 01d
شنبه ℃ 36 ℃ 17 01d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 11 04d
دوشنبه ℃ 18 ℃ 10 01d
سه شنبه ℃ 20 ℃ 12 02d
چهارشنبه ℃ 34 ℃ 19 01d
پنجشنبه ℃ 36 ℃ 23 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

مسجد جامع قزوین


352673009.jpg
51626019d3ca7f7-878e-4c79-ac77-ffa136d79a76.jpg
826744244b131c8-5fb6-406e-9806-7384e4432771.jpg
7679423627113_943.jpg
9434104alalam_636268203084607492_25f_4x3.jpg
2238105b1b9acd9-249c-4709-a948-6565b5d3d828.jpg
2391896e1b7ba9a-466b-4d4b-9e1e-0c02f091c61e.jpg
5406877jameh-mosque-qazvin10.jpg
6838428kjh.jpg
5559259qazvin-mosque5.jpg

توضیحات


مسجد جامع قزوین روی پایه‌های یک آتشکده پیش از اسلام ساخته شده و بنای اولیه آن احتمالاً مربوط به دوره هارون‌الرشید عباسی است. این مسجد، کلکسیونی از معماری دوره‌های مختلف تاریخی را به نمایش می‌گذارد؛ چندان‌که آثار مهمی از دوره سلجوقی، صفوی و تا حدودی قاجار را در خود جای داده است. اکنون در شبستان غربی مسجد، موزه سنگ و سفال را برپا کرده‌اند که آثار موجود در آن مشتمل بر انواع سفالینه‌ها، سنگ‌نگاره‌ها، ارسی‌ها، کاشی‌ها و انواع گچبری‌های تاریخی است. مسجد جامع عتیق قزوین در خیابان سپه (شهدا) قرار دارد و هر روز از ساعت 9 تا 18 قابل بازدید است.

شهرهای نزدیک


قزوین
فاصله : 1.4 کیلومتر