بازگشت به همه کارها در قزوین
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 33 ℃ 16 01d
جمعه ℃ 26 ℃ 14 01d
شنبه ℃ 36 ℃ 17 01d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 11 04d
دوشنبه ℃ 18 ℃ 10 01d
سه شنبه ℃ 20 ℃ 12 02d
چهارشنبه ℃ 34 ℃ 19 01d
پنجشنبه ℃ 36 ℃ 23 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

مسجدالنبی


408282052011.jpg
6982881b.jpg
4107222fdcfd5c2-f197-48aa-9fc8-e3bd27c02a28.jpg
4673983mnb.jpg

توضیحات


مسجدالنبی با 14هزار مترمربع مساحت، از بزرگترین مساجد تاریخی قزوین و یادگاری از دوران فتحعلیشاه قاجار است. این مسجد که گاه مسجد سلطانی نیز خوانده می‌شود، در خیابان امام خمینی، جنب بازار قزوین قرار گرفته و نمازجمعه این شهر در آن برگزار می‌شود. در مسجد در بیشتر ساعات روز باز و محل عبور و مرور رهگذران است.

شهرهای نزدیک


قزوین
فاصله : 0.2 کیلومتر