بازگشت به همه کارها در قزوین
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 30 ℃ 16 01d
جمعه ℃ 26 ℃ 14 01d
شنبه ℃ 36 ℃ 17 01d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 11 04d
دوشنبه ℃ 18 ℃ 10 01d
سه شنبه ℃ 20 ℃ 12 02d
چهارشنبه ℃ 34 ℃ 19 01d
پنجشنبه ℃ 36 ℃ 23 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

سردر عالی‌قاپو و خیابان سپه


84134701cd247a4-b7e8-478b-afa0-54eb77a7831c.jpg
931628113227.jpg
8631302627116_609.jpg
22083432387335.jpg
754921412905005_487002168163371_908497751_n.jpg
4013375fb77cad5-c913-42c0-820c-b52e982e8bc5.jpg
5287666m.jpg
9302187photo_2017-02-27_19-49-46.jpg

توضیحات


قزوین در دوره شاه تهماسب صفوی، دارای کاخی به نام عالی قاپو بود که اکنون تنها سردر شکوهمند آن باقی مانده است. این سردر رو به خیابان سپه (شهدا) چهره می‌گشاید که خود نخستین خیابان ایران به شمار می‌رود و حدود 500 سال قدمت دارد. این خیابان منبع الهام در ساخت خیابان چهارباغ عباسی در اصفهان بوده است.

شهرهای نزدیک


قزوین
فاصله : 2 کیلومتر