بازگشت به همه کارها در قزوین
سیکاس
روز بیشترین کمترین
جمعه ℃ 7 ℃ 2 13d
شنبه ℃ 1 ℃ -4 02d
يكشنبه ℃ 1 ℃ -4 04d
دوشنبه ℃ 2 ℃ -4 01d
سه شنبه ℃ 2 ℃ -3 04d
چهارشنبه ℃ 5 ℃ -2 01d
پنجشنبه ℃ 2 ℃ -3 04d
جمعه ℃ 4 ℃ -4 02d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

دروازه تهران و در کوشک


8685080627120_884.jpg
8975801659746.jpg
6361412cbb47347-9459-4bd5-b471-62acfb5059ed.jpg
9524353mn.jpg

توضیحات


قزوین در دوره‌های مختلف تاریخی مثل اکثر شهرهای کهن ایران برج و بارو و دروازه داشته که از آن میان تنها دو دروازه باقی مانده است. یکی دروازه تهران در جنوب شهر و در کنار میدان تهران قدیم است که باز یکی از نمادهای شهر قزوین به شمار می‌رود و دیگری دروازه در کوشک که به سمت الموت و شکارگاه‌های شمال قزوین باز می‌شده و در انتهای خیابان آزادی (نادری) جای دارد.

شهرهای نزدیک


قزوین
فاصله : 2.3 کیلومتر