بازگشت به همه کارها در رودبار
سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 17 ℃ -8 02d
دوشنبه ℃ 10 ℃ -8 01d
سه شنبه ℃ 11 ℃ -8 01d
چهارشنبه ℃ 11 ℃ -2 10d
پنجشنبه ℃ 11 ℃ 0 10d
جمعه ℃ 12 ℃ -0 10d
شنبه ℃ 11 ℃ -1 10d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 5 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

درخت سرو هرزویل


7105680576px-Starr_010420-0095_Ficus_benghalensis.jpg
43673417515.jpg
193576229802_696.jpg
5329613cypress-of-abarkuh.jpg
4850784Sarve_Harzevil_doran_Ghajar_1.jpg
3757885tvupxryv.jpg

توضیحات


درخت سرو هرزویل درختى کهنسال با ارتفاع ۳۰ متر و قطر تنه چهارمتر به روایات مختلف از ۱۰۰۰ تا۳۰۰۰ سال سن دارد که در خاک روستای هرزویل در 2 کیلومتری شهر منجیل از توابع شهرستان رودبار ریشه دوانده است. حتى ناصرخسرو قبادیانى (شاعر نام‌آور ایران‌) در سفرنامه اش از درخت سرو زیبا و کهنسالى در منطقه هرزویل یاد مى کند.

شهرهای نزدیک


رودبار
فاصله : 0 کیلومتر