بازگشت به همه کارها در رودبار
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 27 ℃ 15 01d
جمعه ℃ 27 ℃ 12 01d
شنبه ℃ 34 ℃ 15 10d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 10 10d
دوشنبه ℃ 22 ℃ 11 01d
سه شنبه ℃ 19 ℃ 11 03d
چهارشنبه ℃ 28 ℃ 10 01d
پنجشنبه ℃ 33 ℃ 16 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

چشمه ‌های آب معدنی سنگرود


6062860,ng.jpg
535153143619.jpg
8423862511834_145.jpg
9666813619753_242.jpg
5503564gd.jpg
6878305mgjf.jpg
1697266Sangrud-roodbar-1387119140.jpg

توضیحات


چشمه ‌های آب معدنی سنگرود در روستای سنگرود از توابع دهستان عمارلو شهرستان رودبار واقع شده است بخش عمارلو تقریبا در ۲۰ کیلومتری شهر لوشان قرار دارد دو چشمه که به چشمه “آب گاز” و چشمه “آب کولور” معروف هستند جدا از هم اما در نزدیکی به هم وجود دارند.

شهرهای نزدیک


رودبار
فاصله : 0 کیلومتر