بازگشت به همه کارها در صومعه سرا
سیکاس
روز بیشترین کمترین
سه شنبه ℃ 9 ℃ 4 10d
چهارشنبه ℃ 13 ℃ 4 01d
پنجشنبه ℃ 14 ℃ 6 04d
جمعه ℃ 14 ℃ 7 01d
شنبه ℃ 15 ℃ 8 01d
يكشنبه ℃ 18 ℃ 11 10d
دوشنبه ℃ 21 ℃ 13 01d
سه شنبه ℃ 23 ℃ 15 04d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

تالاب بین المللی


7891760IMG12471317.jpg
7049291talab(1).jpg

توضیحات


تالاب یا مرداب صومعه‌سرا از زیباترین مرداب‌های خاورمیانه بوده و از نظر زیست محیطی در منطقه بسیار حایز اهمیت است.

شهرهای نزدیک


صومعه سرا
فاصله : 0 کیلومتر