بازگشت به همه کارها در صومعه سرا
سیکاس
روز بیشترین کمترین
يكشنبه ℃ 22 ℃ 22 01d
دوشنبه ℃ 29 ℃ 19 01d
سه شنبه ℃ 26 ℃ 19 01d
چهارشنبه ℃ 27 ℃ 19 01d
پنجشنبه ℃ 28 ℃ 18 01d
جمعه ℃ 25 ℃ 18 03d
شنبه ℃ 19 ℃ 17 10d
يكشنبه ℃ 18 ℃ 16 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

تالاب بین المللی


7891760IMG12471317.jpg
7049291talab(1).jpg

توضیحات


تالاب یا مرداب صومعه‌سرا از زیباترین مرداب‌های خاورمیانه بوده و از نظر زیست محیطی در منطقه بسیار حایز اهمیت است.

شهرهای نزدیک


صومعه سرا
فاصله : 0 کیلومتر