بازگشت به همه کارها در صومعه سرا
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 12 ℃ 2 13d
جمعه ℃ 13 ℃ -0 01d
شنبه ℃ 13 ℃ 2 10d
يكشنبه ℃ 14 ℃ 0 10d
دوشنبه ℃ 9 ℃ 8 10d
سه شنبه ℃ 9 ℃ 7 10d
چهارشنبه ℃ 11 ℃ 8 10d
پنجشنبه ℃ 12 ℃ 6 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

تالاب بین المللی


7891760IMG12471317.jpg
7049291talab(1).jpg

توضیحات


تالاب یا مرداب صومعه‌سرا از زیباترین مرداب‌های خاورمیانه بوده و از نظر زیست محیطی در منطقه بسیار حایز اهمیت است.

شهرهای نزدیک


صومعه سرا
فاصله : 0 کیلومتر