021-88177058 0912-0246921
بازگشت به همه کارها در ماسوله
سیکاس
روز بیشترین کمترین
جمعه ℃ 19 ℃ 19 01n
شنبه ℃ 25 ℃ 14 02d
يكشنبه ℃ 27 ℃ 16 01d
دوشنبه ℃ 22 ℃ 14 10d
سه شنبه ℃ 28 ℃ 12 01d
چهارشنبه ℃ 30 ℃ 12 10d
پنجشنبه ℃ 29 ℃ 12 01d
جمعه ℃ 29 ℃ 13 10d

کوه شاه معلم


کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم
کوه شاه معلم

توضیحات


چکاد شاه معلم (يا ماسوله داغ) در ميان رشته کوه تالش قرار دارد و با ارتفاع تقريبي 3070 متر جزء بلند ترين قلل اين مجموعه کوه ها به شمار ميرود رشته کوه تالش از جنوب شرقي کشور اذربايجان شروع شده و تا دشت سفيد رود ادامه پيدا مي کند و درواقع بخش شمال غربي رشته کوه البرز را تشکيل مي دهد دامنه هاي شمالي اين مجموعه جنگلهاي تالش را تشکيل داده اندو دامنه هاي جنوبي به دليل رطوبت کمتر پوششي کاملا متفاوت را تجربه کرده اند .درجنوب اب هواي کوهستاني وسرد و نسبتا مرطوب و در شمال اب هواي کاملا مرطو ب حکم فرماست. شاه معلم و يا به قول محلي ها آقا شاه معلم راوي زندگي درويشيست که گويا مدتهاي مديدي براي نيايش به بالاي قله مي رفته و بر مبناي وصيتش درچکاد اين کوه دفن شده است.

شهرهای نزدیک


ماسوله
فاصله : 0 کیلومتر

اقامتگاه های نزدیک


ویلا 24
کد 24
ویلا 22
کد 22
ویلا 21
کد 21
ویلا 20
کد 20
ماسوله
کد 6
سوییت در ماسوله
کد 7
سوییت در ماسوله
کد 9
ماسوله
کد 8
سوییت در ماسوله
کد 10
ماسوله
کد 11