بازگشت به همه کارها در مشهد
سیکاس
روز بیشترین کمترین
شنبه ℃ 20 ℃ 13 10d
يكشنبه ℃ 21 ℃ 11 01d
دوشنبه ℃ 23 ℃ 13 04d
سه شنبه ℃ 19 ℃ 15 10d
چهارشنبه ℃ 18 ℃ 14 10d
پنجشنبه ℃ 16 ℃ 12 10d
جمعه ℃ 17 ℃ 11 10d
شنبه ℃ 19 ℃ 12 10d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

غارکارده


غارکارده
غارکارده
غارکارده
غارکارده
غارکارده
غارکارده

توضیحات


روستاي «کارده» در فاصلة 48 کيلومتري شمال مشهد واقع گرديده و غار کارده در 3 کيلومتري آن قرار دارد. در محل مذكور كه موسوم به دره آل است دو غار در دو سمت دره قرار دارند. غار شرقي موسوم به غار اسكلت و غار غربي موسوم به غار كارده است. دهانة غار به صورت يک شکاف سنگي است که عرض تقريبي آن 1 تا 3 متر و طول آن حدود 100 متر مي‌باشد. اين غار کاملاً خشک است و پرتگاه‌ةايي خطرناک دارد. کوهنوردان، اسکلت‌هايي از انسان مربوط به زمان‌هاي قديم را در درون اين غار مشاهده کرده‌اند. از مشخصه های این غار تعداد زیاد راه های فرعی است که هر راه فرعی خود به ۲ تا ۵ شاخه فرعی دیگر منتهی می شود. همچنین اغلب راه های فرعی و اصلی دارای یک ارتفاع هستند و گاها راه اصلی ارتفاع و ورودی کوچکتری از راه های فرعی اطراف دارد٬ لذا باتوجه به عدم وجود نشانه گذاری در داخل غار احتمال گم کردن مسیر اصلی وجود دارد.