021-88177058 0912-0246921
بازگشت به همه کارها در فومن
سیکاس
روز بیشترین کمترین
دوشنبه ℃ 26 ℃ 19 10d
سه شنبه ℃ 26 ℃ 17 02d
چهارشنبه ℃ 27 ℃ 17 10d
پنجشنبه ℃ 29 ℃ 14 01d
جمعه ℃ 29 ℃ 14 10d
شنبه ℃ 29 ℃ 12 10d
يكشنبه ℃ 29 ℃ 13 10d
دوشنبه ℃ 26 ℃ 14 10d

ییلاق زودل سر


ییلاق زودل سر
ییلاق زودل سر
ییلاق زودل سر
ییلاق زودل سر
ییلاق زودل سر
ییلاق زودل سر
ییلاق زودل سر
ییلاق زودل سر

توضیحات


اسم این ییلاق از روستای کوچکی به نام روستای زودل که در مسیر ییلاق قرار دارد گرفته شده است. و پسوند “سر” نیز به دلیل اینکه این ییلاق بالاتر از روستای زودل و به عبارتی بالاسر روستا قرار دارد به اسم روستا اضافه می شود، و نام “زودل سر ” را برای ییلاق به ارمغان می آورد.
معمولا مردم هر روستا برای خود ییلاق مخصوص به خود را دارا می باشند. ییلاق زودل سر به اهالی رو ستای خانوانه اختصاص دارد(روستای خانوانه در کیلومتر 10 جاده فومن به ماسوله واقع شده است ).
در حال حاضر اهالی رو ستا بیشتر برای تفریح به این ییلاق سفر می کنند.
قدیمی ترین خانه ییلاق داری قدمتی در حدود 60 سال می باشد که درواقع آخرین بازمنده از خانه های اهالی رو ستای خانوانه در سالیان بسیار دور در این ییلاق می باشد.(این خانه متعلق به شخصی به نام حبیب رمضانی خانوانه می باشد).
این ییلاق در مسیر قله معروف “تراشوم” قرار دارد و هر جمعه میزبان تعداد زیادی کوهنورد اعم از حرفه ای و آماتور می باشد.

شهرهای نزدیک


اقامتگاه های نزدیک