بازگشت به همه کارها در ملایر
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 31 ℃ 13 01d
جمعه ℃ 30 ℃ 12 01d
شنبه ℃ 30 ℃ 13 01d
يكشنبه ℃ 29 ℃ 13 01d
دوشنبه ℃ 28 ℃ 12 01d
سه شنبه ℃ 30 ℃ 13 01d
چهارشنبه ℃ 29 ℃ 12 01d
پنجشنبه ℃ 29 ℃ 12 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

پارک سیفیه


پارک سیفیه
پارک سیفیه
پارک سیفیه
پارک سیفیه
پارک سیفیه
پارک سیفیه
پارک سیفیه
پارک سیفیه
پارک سیفیه

توضیحات


پارک سیفیه یکی از بزرگترین و زیباترین پارک های ملایر است که چنارهای تنومندی دارد. این پارک یکی از قدیمی ترین پارک های کشور است که در سال 1304 توسط عبدالمحمد میرزا سیف الدوله یکی از نوه های فتحعلی شاه که در آن زمان حاکم ولایت ملایر بود احداث شد. این پارک در شمال شرقی ملایر و در دامنه کوه گرمه ساخته شده و مساحت آن در حدود 10 هکتار است. این پارک را مهندسان ایتالیایی طراحی و ساختند. پارک سیفیه دارای دو استخر، یک مسجد و یک ساختمان که محل سکونت سیف الدوله بوده است. آب مورد نیاز آن از طریق احداث قناتی در هشت کیلومتری زرک توسط مقنیان یزدی از کوه های اطراف به محوطه پارک انتقال یافت. مجموعه پارک و مقبره سیف الدوله تحت عنوان باغ ایرانی در فهرست آثار تاریخی و ملی ایران به ثبت رسیده است.