021-88177058 0912-0246921
بازگشت به همه کارها در همدان
سیکاس
روز بیشترین کمترین
دوشنبه ℃ 30 ℃ 17 01d
سه شنبه ℃ 31 ℃ 14 01d
چهارشنبه ℃ 33 ℃ 14 01d
پنجشنبه ℃ 34 ℃ 14 01d
جمعه ℃ 32 ℃ 14 10d
شنبه ℃ 31 ℃ 13 10d
يكشنبه ℃ 30 ℃ 12 10d
دوشنبه ℃ 30 ℃ 16 10d

گنبد علویان


گنبد علویان
گنبد علویان
گنبد علویان
گنبد علویان
گنبد علویان
گنبد علویان
گنبد علویان

توضیحات


گنبد علویان در چهار باغ علویان در نزدیکی میدان امامزاده عبدالله شهر همدان قرار دارد. این اثر یکی از شاهکارهای معماری و گچ‌بری بعد از اسلام در همدان است.
بر اساس شناسنامه فنی بنا، این گنبد یکی از یادمانهای متعلق به اواخر دوره سلجوقیان در قرن ششم هجری است که توسط خاندان علویان ابتدا به عنوان مسجد احداث شده بوده‌است. در دوره‌های بعد با ایجاد سردابی در زیر زمین به مقبره آن خاندان تبدیل گردیده‌است. خاقانی به کنایه از آن به عنوان گنبد سبز یاد نموده‌است.
نام خانوادگی یک دسته از بازماندگان فعلی علویان در همدان هنوز هم «سیه‌پوش» است. راوندی صاحب مجمل‌التواریخ و القصص نیز از گنبد علویان به عنوان تریه اسلاف نام برده‌است. علت نام‌گذاری این بنا به «گنبد» علویان این بوده‌است که در گذشته‌های دور این بنا دارای گنبد بوده و در اثر گذشت زمان گنبد آن فرو ریخته‌است. همچنین علاقه شدید مردم به سادات و دوستداران امام علی و مدفون بودن دو تن از خاندان علویان در این بنا از دلایل دیگر این نامگذاری بوده‌است اما متاسفانه از هویت مدفونین اطلاعاتی در دست نیست.

شهرهای نزدیک


اقامتگاه های نزدیک