021-88177058 0912-0246921
بازگشت به همه کارها در همدان
سیکاس
روز بیشترین کمترین
دوشنبه ℃ 30 ℃ 13 01d
سه شنبه ℃ 33 ℃ 14 01d
چهارشنبه ℃ 34 ℃ 14 01d
پنجشنبه ℃ 34 ℃ 12 01d
جمعه ℃ 33 ℃ 14 01d
شنبه ℃ 32 ℃ 11 01d
يكشنبه ℃ 32 ℃ 11 10d
دوشنبه ℃ 30 ℃ 15 10d

روستای حبشی


روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی

توضیحات


وستای حبشی از توابع بخش شهرستان اسدآباد است که از روستاهای تاریخی استان همدان به شمار میرود و مشابهت هایی با ساختار معماری سنتی سنگی و خشتی دارد.

بخش عمدهای از جاذبه های گردشگری روستای حبشی را چشم اندازهای طبیعی آن تشکیل میدهد.

باغهای وسیع، چمنزارها، چشمه ساران و دامنه کوههای پیرامون، از تفرجگاه های زیبا و فرحزای روستا به شمار میآید.

کوه های اطراف روستا، ضمن برخورداری از جـاذبه های فراوان برای علاقمندان به ورزشهای کوهستانی، در بهار و تابستان با گونه های متنوعی از گیاهان خودرو پوشیده میشود و سرسبزی مراتع، گـونه های گـیاهی کـنگر، شنگ، گـون هـمراه با دیـگر گـیاهان دارویی و گلهای رنـگارنگ طـبیعی، چــشم اندازهای زیبا و دلپذیری پدید میآورند.

مراسم رایج روستا میتوان به بـزرگداشت اعیاد ملی، مذهبی و دیـگر مراسم آیینی اشاره کرد. نغمه های رایج روستا عموما محلی و برگرفته از مایه های موسیقی کردی است.
غذاهای رایج در روستای حبشی شامل انواع کباب، انواع آش و غذاهای محلی مانند ناس سواد، آش سماق و کاچی است که با استفاده از سبزیجات معطر پخته میشوند.

فاصله روستای حبشی تا شهر اسدآباد 26 کیلومتر است و جادهای آسفالت دارد و غار حبشی نیز از دیگر جاذبه های طبیعی روستا است.

شهرهای نزدیک


اقامتگاه های نزدیک