بازگشت به همه کارها در همدان
سیکاس
روز بیشترین کمترین
چهارشنبه ℃ 12 ℃ -3 01d
پنجشنبه ℃ 12 ℃ 1 04d
جمعه ℃ 10 ℃ 1 01d
شنبه ℃ 3 ℃ -1 04d
يكشنبه ℃ 4 ℃ 1 04d
دوشنبه ℃ 3 ℃ 0 13d
سه شنبه ℃ 8 ℃ 1 10d
چهارشنبه ℃ 8 ℃ 0 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

روستای حبشی


روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی
روستای حبشی

توضیحات


وستای حبشی از توابع بخش شهرستان اسدآباد است که از روستاهای تاریخی استان همدان به شمار میرود و مشابهت هایی با ساختار معماری سنتی سنگی و خشتی دارد. بخش عمدهای از جاذبه های گردشگری روستای حبشی را چشم اندازهای طبیعی آن تشکیل میدهد. باغهای وسیع، چمنزارها، چشمه ساران و دامنه کوههای پیرامون، از تفرجگاه های زیبا و فرحزای روستا به شمار میآید. کوه های اطراف روستا، ضمن برخورداری از جـاذبه های فراوان برای علاقمندان به ورزشهای کوهستانی، در بهار و تابستان با گونه های متنوعی از گیاهان خودرو پوشیده میشود و سرسبزی مراتع، گـونه های گـیاهی کـنگر، شنگ، گـون هـمراه با دیـگر گـیاهان دارویی و گلهای رنـگارنگ طـبیعی، چــشم اندازهای زیبا و دلپذیری پدید میآورند. مراسم رایج روستا میتوان به بـزرگداشت اعیاد ملی، مذهبی و دیـگر مراسم آیینی اشاره کرد. نغمه های رایج روستا عموما محلی و برگرفته از مایه های موسیقی کردی است. غذاهای رایج در روستای حبشی شامل انواع کباب، انواع آش و غذاهای محلی مانند ناس سواد، آش سماق و کاچی است که با استفاده از سبزیجات معطر پخته میشوند. فاصله روستای حبشی تا شهر اسدآباد 26 کیلومتر است و جادهای آسفالت دارد و غار حبشی نیز از دیگر جاذبه های طبیعی روستا است.