بازگشت به همه کارها در اردبیل
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 3 ℃ -4 13d
جمعه ℃ 7 ℃ -10 13d
شنبه ℃ 8 ℃ -1 13d
يكشنبه ℃ 9 ℃ -3 10d
دوشنبه ℃ 1 ℃ -1 13d
سه شنبه ℃ 1 ℃ -2 13d
چهارشنبه ℃ 6 ℃ -2 13d
پنجشنبه ℃ 8 ℃ -1 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

پل هفت چشمه


پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه
پل هفت چشمه

توضیحات


پل يندي گوز (هفت چشمه) نيز يكي ديگر از پل هاي تاريخي استان اردبيل است كه در ميدان پانزده خرداد ابتداي خيابان ساحلي اين شهر قرار گرفته است . اين پل بر روي رودخانه بالخلي چاي بنا شده است . پل يدي گوز داراي هفت چشمه با پايه هاي سنگي و طاق هاي ضربي جناقي آجري مي باشد . اين پل حالت تقارن داشته و دهانه وسطي ، باعث زاويه دار بودن عرشه پل شده است . پل يدي گوز (هفت چشمه) يادگار دوره صفويه بوده و از سال 1374 ه. ش عمليات مرمتي آن شروع گرديده است.