بازگشت به همه کارها در اردبیل
سیکاس
روز بیشترین کمترین
جمعه ℃ 28 ℃ 11 01d
شنبه ℃ 29 ℃ 11 01d
يكشنبه ℃ 12 ℃ 6 04d
دوشنبه ℃ 24 ℃ 6 01d
سه شنبه ℃ 20 ℃ 9 01d
چهارشنبه ℃ 28 ℃ 12 01d
پنجشنبه ℃ 29 ℃ 15 01d
جمعه ℃ 29 ℃ 14 04d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

دریاچه سد یامچی


دریاچه سد یامچی
دریاچه سد یامچی
دریاچه سد یامچی
دریاچه سد یامچی
دریاچه سد یامچی
دریاچه سد یامچی
دریاچه سد یامچی

توضیحات


اين سد كه در 5 کیلومتری شهر نیر قرار دارد، در مدت هشت سال با سيصد ميليارد ريال سرمايه‌گذاری از سال 1374 آغاز شده و در سال 1382 به پايان رسيده است. حجم آب ذخيره شده در اين سد 95 ميليون مترمکعب ميباشد در حال حاضر از آب این سد برای تامین آب شرب شهر اردبیل و آبیاری اراضی پائین دست سد استفاده می شود طول تاج اين سد 830 متر، عرض آن 12متر و ارتفاع آن از پی 67 متر ميباشد. اين سد می تواند سفره های زيرزمينی آب را تقويت کند. ارتفاعات اطراف سد و نيز طبيعت زيباي اطراف آن مكاني مناسب براي تفريح و استراحت ميباشد. که در دور دوم سفر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به عنوان منطقه نمونه گردشگری با درجه ملی مورد تصویب قرار گرفت .