بازگشت به همه کارها در کازرون
سیکاس
روز بیشترین کمترین
پنجشنبه ℃ 39 ℃ 23 04d
جمعه ℃ 38 ℃ 24 01d
شنبه ℃ 38 ℃ 23 01d
يكشنبه ℃ 38 ℃ 22 01d
دوشنبه ℃ 37 ℃ 23 01d
سه شنبه ℃ 37 ℃ 24 01d
چهارشنبه ℃ 39 ℃ 24 01d
پنجشنبه ℃ 38 ℃ 24 01d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

نرگس زار


نرگس زار
نرگس زار
نرگس زار
نرگس زار
نرگس زار
نرگس زار
نرگس زار

توضیحات


نرگس‌زار کازرون، نام دشتی وسیع و پر از گل نرگس در کازرون است. نرگس آن به بسیاری از شهرهای ایران صادر می‌شود. بهمن ماه فصل به گل نشستن این گل می‌باشد.اطراف کازرون مملو است از گل های نرگس و نرگس زارهای متعدد. گل های نرگس کازرون از طراوت و مرغوبیت خاصی برخوردار است که گونه های متعددی همچون نرگس شش پر، شهلا و معمولی را شامل می شود که از میان آنها نرگس شهلا به جهت داشتن زیبایی و بوی ویژه مشهور است. بخش اعظم نرگس زارهای 25 هکتاری کازرون در منطقه « جره » ، « بلبک » ، « سرمشهد» ، « فامور» که همگی در بخش جره و بالاده و همچنین نرگس خشت در بخش خشت و کنارتخته قرار دارد.این گیاه پیازدار با ارتفاع بین 30 تا 45 سانتی متر و با گل های 3 تا 8 تایی در فصل زمستان به گل می نشیند حدود گل دهی نرگس های کازرون 45 روز یعنی از اوایل دی ماه تا اواسط بهمن ماه می باشد. نرگس های کازرون به خاطر مرغوبیت زیاد خواهان زیادی دارد و به شهرهای اصفهان ، تهران، حاشیه های جنوبی خلیج فارس و ... صادر می شود.