بازگشت به همه کارها در مشهد
سیکاس
روز بیشترین کمترین
جمعه ℃ -2 ℃ -2 03n
شنبه ℃ 2 ℃ -4 04d
يكشنبه ℃ 5 ℃ -4 02d
دوشنبه ℃ 6 ℃ -2 04d
سه شنبه ℃ 6 ℃ -1 04d
چهارشنبه ℃ -1 ℃ -3 13d
پنجشنبه ℃ -0 ℃ -6 01d
جمعه ℃ -4 ℃ -7 13d

آیا به این مکان سفر کرده اید؟

آبشار اخملد


آبشار اخملد
آبشار اخملد
آبشار اخملد
آبشار اخملد
آبشار اخملد
آبشار اخملد

توضیحات


آبشار اخملد از آبشارهای استان خراسان رضوی در شهرستان چناران در 85 کیلومتری شمال غرب مشهد و 24 کیلومتری چناران روبه کوههای بینالود و در دو کیلومتری روستای اخملد قرار دارد. این آبشار از دو آبشار بلند کنار هم تشکیل شده است که هر کدام بالای 40 متر ارتفاع دارند. به علت ارتقاع زیاد و بارندگى فراوان، این آبشار درماه هاى ابتداى سال، دارای بیشترین مقدار آب و زیبایى فریبنده اى مى شود. کوه هاى اخلمد هم به دلیل ارتفاع و مسطح بودن و زیبایى فوق العاده، هر سال سنگ نوردان، کوه نوردان و مسافران زیادى را به سوى خود جلب مى کند.