سیکاس رزرو و اجاره ویلا

سیکاس

رزرو و اجاره ویلا

کیش

رزرو ویلا

اجاره ویلا

نمک آبرود

متل قو

رامسر

ویلا

شمال

اجاره

رزرو

انزلی

ماسوله

ورود به بخش کاربری
ویلای سه طبقه لوکس
فروش ویلا شمال
رستم آباد 2 خوابه
متراژ : 1650 متر محوطه 500 متر بنا
قیمت هر متر : 0 تومان

0 تومان

ویلای 4 خوابه لوکس
فروش ویلا شمال
انزلی 4 خوابه
متراژ : 1000
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

2,600,000,000 تومان

ویلای ساحلی در انزلی
فروش ویلا شمال
انزلی 2 خوابه
متراژ : 300 متر بنا
قیمت هر متر : 0 تومان

350,000,000 تومان

ویلای ساحلی
فروش ویلا شمال
انزلی 2 خوابه
متراژ : 300 متر بنا
قیمت هر متر : 0 تومان

350,000,000 تومان

ویلای ساحلی در امین آباد
فروش ویلا شمال
انزلی 2 خوابه
متراژ : 200
قیمت هر متر : 500,000 تومان

350,000,000 تومان

ویلای زیبا در امین آباد
فروش ویلا شمال
انزلی 2 خوابه
متراژ : 400
قیمت هر متر : 400,000 تومان

160,000,000 تومان

ویلای 4 خوابه لوکس ساحلی
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 4 خوابه
متراژ : 900 متر محوطه 500 متر بنا
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

1,800,000,000 تومان

ویلای لوکس نزدیک ساحل نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 4 خوابه
متراژ : 1100 متر زمین 370 متر بنا
قیمت هر متر : 900,000 تومان

1,650,000,000 تومان

ویلای استخر دار در متل قو
فروش ویلا شمال
سلمانشهر(متل قو) 3 خوابه
متراژ : 500 زمین 380 متر بنا
قیمت هر متر : 800,000 تومان

990,000,000 تومان

ویلایی با آلاچیق در نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 3 خوابه
متراژ : 400 متر زمین 300 متر بنا
قیمت هر متر : 1,550,000 تومان

1,400,000,000 تومان

تریبلکس در نمک آبرود
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 6 خوابه
متراژ : 550 متر بنا محوطه 500 متر
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

1,700,000,000 تومان

ویلای لوکس جنگلی در متل قو
فروش ویلا شمال
سلمانشهر(متل قو) 2 خوابه
متراژ : 235 متر 120 متر بنا
قیمت هر متر : 750,000 تومان

275,000,000 تومان

ویلای لوکس جنگلی متل قو
فروش ویلا شمال
سلمانشهر(متل قو) 3 خوابه
متراژ : 200متربنا/400متر محوطه
قیمت هر متر : 0 تومان

470,000,000 تومان

2 خوابه دوبلکس چالوس
فروش ویلا شمال
چالوس 2 خوابه
متراژ : 115متر بنا 200 متر محوطه
قیمت هر متر : 0 تومان

280,000,000 تومان

2 خوابه جنگلی
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 105متر بنا،223متر حیات
قیمت هر متر : 0 تومان

185,000,000 تومان

آپارتمان با ویوی بسیار عالی
فروش ویلا شمال
نمک آبرود 2 خوابه
متراژ : 95 متر
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

237,500,000 تومان

3 خوابه لوکس جنگلی متل قو
فروش ویلا شمال
سلمانشهر(متل قو) 3 خوابه
متراژ : 200 متر بنا 300متر زمین
قیمت هر متر : 0 تومان

550,000,000 تومان

ویلا دو خوابه لوکس متل قو
فروش ویلا شمال
سلمانشهر(متل قو) 2 خوابه
متراژ : 210 متر زمین 120 متر بنا
قیمت هر متر : 0 تومان

270,000,000 تومان